Career

2018-02-02

Gnotec Sweden söker en SQA-tekniker (Leverantörskvalitets-tekniker)

Kvalitet och leveranspålitlighet är våra kunders absolut främsta krav på oss som leverantör. Det är därför av yttersta vikt att vi bevakar, följer upp och driver utvecklingen av våra leverantörers kvalitetsutfall och leveransförmåga över tid.

 

Som SQA har du ansvar att leverantörskvalitet inom Gnotec Sweden drivs på bästa sätt. Du kommer även se till att förutsättningar finns för att hålla hög produktionseffektivitet, rätt kvalitet och hög leveranssäkerhet.

 

Du kommer ingå i Kvalitetsfunktionen på Gnotec Sweden och du rapporterar till Kvalitetschef.

 

Det operativa ansvaret för tjänsten innefattar bland annat följande:

– att arbeta aktivt med företagets leverantörer för att erhålla en hög leverantörskvalitet

– att utveckla och förbättra bolagets leverantörskvalitet

– att löpande utvärdera leverantörer, främst kritiska & nya avseende leverantörskvalitet

– att följa upp problemlösning hos leverantörer, säkerställa att leverantörer agerar på    kvalitetsavvikelser

– att vara kontaktperson mot leverantörer vid kvalitetsproblem

 

Du ska ha god social och retorisk förmåga, vara drivande, ansvarstagande och resultatfokuserad med god kommunikativ förmåga. Du bör ha kvalitetsbakgrund med goda kunskaper inom Core Tools (APQP – FMEA – MSA – SPC – PPAP) och vara noggrann, strukturerad, energisk med stort mått av tålamod.

 

Kunskaper och färdigheter inom processrevision och systemrevisioner är en klar fördel.

Saknar du denna bakgrund men har viljan och känner att du skulle passa in i rollen då skall du ändå visa intresse och söka tjänsten.

 

Tjänsten är på heltid med omgående start och placeringen i Reftele eller Kinnared. Som SQ inom Gnotec Sweden kommer du att vara ute hos leverantörerna drygt halva din tid och resterande tid på respektive enhet för att samla information, återkoppla och jobba igenom tidsplaner, metoder och verktyg för att lösa potentiella hinder och faktiska problem. Bil ingår också i tjänsten.

 

Har du frågor runt tjänsten kontakta Q-chef Thomas Svensson tel 010-498 1154. Välkommen med din ansökan senast 180216 till Kvalitets- och Miljöchef Thomas Svensson, thomas.svensson@gnotec.com eller till Personalchef Marita Eriksen, marita.eriksen@gnotec.com

2018-02-02

Gnotec Sweden söker Logistikchef

Genom effektivt och kostnadsmedvetet ledarskap medverkar du till att målen för leveranssäkerhet, lageromsättning och lönsamhet uppfylls. Du får budget och resultatansvar, rapporterar till platschefen samt deltar aktivt i ledningsgruppen.

 

Rollen innebär arbetsmiljöansvar för hela logistikteamet med tillhörande områden. Som lönesättande chef ansvarar du även för medarbetarsamtal. Du rapporterar till VD och sitter med i ledningsgruppen.

 

I det fortlöpande arbetet med att förbättra måltalen inom lageromsättningshastighet, säkerhet, kvalitet, produktivitet och kostnader initierar och driver du det kontinuerliga förbättringsarbetet för att effektivisera rutiner och arbetsuppgifter.

 

Materialstyrning, materialflöde, godshantering och transporter, inklusive EDI, är centrala delar i rollen. Hit hör även lageroptimering. Inom detta område deltar du aktivt i eller initierar nya projekt i lagerverksamheten. Du ansvarar samtidigt för kund- och leverantörskontakter inom logistikfunktionen.

 

Vi tror du har några års erfarenhet av en likande roll inom tillverkningsindustrin och är van att arbeta med stora materialflöden. Du har en logistikutbildning på högskolenivå eller motsvarande samt god kännedom om aktörerna på fraktmarknaden. Du har stor erfarenhet av att arbeta i affärssystem och allmänt god datorvana. Kunskaper inom olika logistiklösningar och EDI är en klar fördel. Svenska och engelska är ett krav.

 

Som person är du en erfaren ledare med förmågan att organisera, styra och engagera. Rollen ställer krav på din förmåga att kommunicera tydligt och effektiv i ett högt arbetstempo. Du drivs av mål och utveckling och är övertygad om att ordning och arbetsglädje skapar goda arbetsprestationer.

 

Har du ett starkt logistik- och ledarskapsintresse? Vi erbjuder en omväxlande och utmanande ledarroll i ett företag som ligger i branschens absoluta framkant. I denna rekrytering samarbetar vi med EnoEM Rekrytering. Vi ser fram emot din ansökan senast den 25/2. Frågor kring tjänsten besvaras av Andreas Nilsson 0701–460 391 eller Carin Mossberger 0701–460 390.

 

 

2018-02-02

Gnotec Sweden söker Inköpschef

Vi söker en person som effektivt och kostnadsmedvetet kan leda inköpsarbetet mot uppställda mål. Rollen innebär personalansvar och du leder ett team på tre personer. Förutom det övergripande inköpsansvaret driver du även självständigt vissa kritiska inköpskategorier såsom råmaterial, maskiner och verktyg.

 

En viktig del av rollen är bedömning, uppföljning och utveckling av centrala leverantörer med avseende på kvalitet, certifiering, leveranssäkerhet och prisnivå. Hit hör även underhållet av leverantörsregistret. Ständiga förbättringar av rutiner och arbetsuppgifter, i och utanför affärssystemet, ingår därför som en naturlig i rollen tillsammans med EDI flödet mot leverantörer.

 

Ansvaret för policy, -strategier, leverantörsdokumentation och kontraktsformat ingår likaså. Du rapporterar till VD och sitter med i ledningsgruppen. Placeringsort både i Reftele och Kinnared.

 

Troligtvis har du gedigen erfarenhet av en liknande befattning i ett tillverkande företag. Du har en teknisk/kommersiell högskoleutbildning, en modern syn på inköpsfunktion och goda kunskaper inom material- och produktionsstyrning. Rollen kräver mycket god förhandlingsvana och utmärkta kunskaper i svenska och engelska. Erfarenhet från fordonsbranschen är en klar fördel. Du är en van dator- och affärssystemanvändare.

 

Som person är du kommunikativ, positiv och engagerad. Du är trygg i din ledarroll vilket innebär tydlig, stödjande och drivande. Ditt arbetssätt kännetecknas av effektivitet, struktur och uthållighet.

 

I denna rekrytering samarbetar vi med EnoEm Rekrytering. Är du intresserad av en omväxlande och utmanande ledarroll i ett företag som ligger i branschens absoluta framkant? Vi ser fram emot din ansökan senast den 25/2. Frågor kring tjänsten besvaras av Andreas Nilsson 0701–460 391 eller Carin Mossberger 0701–460 390.